Podczas konferencji prasowej Ardanowski poinformował, że podczas środowego posiedzenia Rada zastanawiała się, jak pogodzić funkcjonowanie rolnictwa i współistnienie zwierząt dziko żyjących, które powodują straty na polach i w hodowlach plantatorów. Przypomniał, że w Sejmie jest złożony poselski projekt noweli ustawy o ochronie przyrody, który zakłada zwiększenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki ptaków chronionych. Chodzi - jak wyjaśnił Ardanowski - m.in o kormorany, krukowate czy dzikie gęsi.

- Trzeba przyspieszyć procedowanie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, tak żeby realne odszkodowania za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta trafiły do rolników już wiosną br. - powiedział.

Wskazał, że wprawdzie są przepisy, które zobowiązują Polski Związek Łowiecki do regulowania populacji niektórych gatunków a także do wypłaty odszkodowań za szkody wywołane w uprawach np. przez dziki, ale - jak zauważył - "są koła łowieckie, które lekceważą współpracę z rolnikami".

Ardanowski wskazał, że oprócz przyspieszenia procedowania prac nad projektem nowelizacji, potrzebna jest też rzetelna edukacja społeczeństwa.

Regulacja populacji dzikich zwierząt

- W podejściu do zwierząt dominuje dzisiaj wielki infantylizm, polegający m.in. na utożsamianiu dzikich zwierząt z postaciami z bajek. To szkodzi przyrodzie - podkreślił.

Jego zdaniem człowiek na prawo korzystać z dobrodziejstw przyrody, ale również ma obowiązek np. regulować populację poszczególnych gatunków. Ardanowski zwrócił też uwagę, że "jest grupa zwierząt i ptaków, których populacji się nie ogranicza", a które po przekroczeniu pewnej liczby stanowią duże zagrożenie.

- Rolnicy domagają się przepisów, które pozwolą człowiekowi regulować populację zwierząt do takiej liczby, która jest adekwatna do pojemności siedliska, w którym one żyją - wskazał. Wyjaśnił, że chodzi po prostu o to, "by w danym rejonie żyło tyle zwierząt, ile jest w stanie się wyżywić bez powodowania ogromnych szkód".

 

Według Ardanowskiego należy przede wszystkim ustalić, czy PZŁ jest w stanie wypłacać odszkodowanie za straty rolnicze, czy też partycypację w tym powinno przejąć państwo. "Sprawa nie może być odkładana" - podkreślił.

Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich to forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta RP. Do jej zadań należy m.in. wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich, organizowanie tematycznych okrągłych stołów, współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym czy przegląd rozwiązań prawnych w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.