Minister powiedział, że zgodnie z założeniami "Planu dla wsi", który zakłada zwiększenie produkcji rolnej w Polsce; chodzi przede wszystkim o pełne wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa.

- Nasze rolnictwo będzie rozwijane w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska, bioróżnorodności, ochrony klimatu, w oparciu o racjonalną gospodarkę wodą - zapewnił szef resortu rolnictwa i podkreślił, że osiągnięcie tych celów nie jest możliwe bez wzrostu eksportu.

- Staramy się pomagać wszystkim gospodarstwom w Polsce. Chcemy utrzymać małe gospodarstwa, które są stałym elementem naszej struktury rolnej. Zachęcam je do zwiększenia produkcji i uczestnictwa w sprzedaży w krótszych łańcuchach dostaw bezpośrednio do konsumenta końcowego, a także do restauracji, stołówek, agroturystyki, hoteli - mówił cytowany w komunikacie szef resortu rolnictwa.

Dodał, że wprowadzane są także nowatorskie rozwiązania dotyczące działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej czyli tzw. MOL. Upraszczane są procedury i znoszone niepotrzebne ograniczenia - zaznaczył.

Zdaniem ministra, atutem naszej żywności będzie wysoka jakość potwierdzona certyfikatami. - Będziemy intensywnie pracować nad tym, aby jak najwięcej polskich produktów znalazło się w różnego rodzaju międzynarodowych i krajowych systemach jakości - zapewnił.

Ardanowski poinformował że resort wyznaczył najbardziej rokujące kierunki eksportu żywności, choć będą brane pod uwagę również mniejsze rynki, na których będzie można sprzedać polskie produkty rolno-spożywcze.

Minister zapowiedział stworzenie "mapy potrzeb żywnościowych" dla krajów, w których działają polskie placówki dyplomatyczne i handlowe. Jak mówił, będzie to możliwe we współpracy z pracownikami Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz z radcami rolnymi ambasad, których proces rekrutacji już się rozpoczął.

Zauważył, że aby zidentyfikować potencjał rynku zbytu, trzeba poznać potrzeby żywnościowe poszczególnych krajów - panujące w nich zwyczaje żywieniowe, tradycje religijne i kulturowe.

Minister zaznaczył, że wzrost produkcji musi być połączony z promocją żywności i jest to jedno z głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W ocenie Ardanowskiego w tym roku eksport polskich produktów rolno-spożywczych może osiągnąć wartość ok. 30 mld euro.