Podczas zorganizowanej w środę konferencji "Etyka w łańcuchu żywnościowym od producenta do konsumenta", która odbyła się w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, minister odniósł się m.in. do Kodeksu Etyki Żywności. Powiedział, że dokument ten jest efektem wielu lat pracy zespołu pod kierunkiem przewodniczącego Sekcji Przemysłu Spożywczego Polskiego Forum ISO 9000 profesora Janusza Berdowskiego.

- Troska o konsumenta, o zdrowie nas wszystkich jest jedną z głównych przesłanek leżących u podstaw powstania Kodeksu - podkreślił Ardanowski.Powiedział, że w produkcji żywności i handlu produktami powinno przestrzegać się do przepisów prawa i norm technologicznych, aby produkty nie były zafałszowane.

- Obserwuję dziwną grę na rynku. Mówi się o tym, że musimy produkować coraz więcej, bo to jest naturalna konsekwencja rozwoju świata, ale mało mówi się o jakości, usprawiedliwiając wszystko właśnie koniecznością zwiększania produkcji - stwierdził minister. I dodał: "trzeba uderzyć się w piersi".

- My, rolnicy też nie jesteśmy bez winy. Zdarza się, że przestrzegamy wszystkich norm i zaleceń produkując dla siebie, dla najbliższej rodziny, a to, co idzie na sprzedaż, nie jest już tak traktowane - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Ardanowski za nieetyczne uznał działania sieci handlowych, które wymagają od rolników, którzy są najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu żywnościowym, dodatkowych opłat za wstawienie produktu do sprzedaży, za eksponowanie go na półce czy umieszczenie produktu w gazetce reklamowej.

- Zachowania przetwórców też nie są bez zarzutu. Dotyczy to zwłaszcza niegodziwej zapłaty za surowce. Rozproszenie rolników sprzyja wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i oferowaniu cen poniżej kosztów produkcji - mówił minister.

Podpisany w marcu br. Kodeks Etyki Żywnościowej zawiera siedem zasad - bezpieczeństwo konsumenta; poszanowanie żywności przez minimalizację strat; solidarną ochronę zaufania konsumentów w łańcuchu żywnościowym; przejrzystą i niewprowadzającą w błąd informację w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych; szczególne traktowanie dzieci i młodzieży jako konsumentów; uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych; właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności.

Podczas środowej konferencji Kodeks podpisali też przedstawiciele kolejnych związków i organizacji branżowych, włączających się w tę ideę.

Honorowy patronat nad Kodeksem sprawuje prezydent Andrzej Duda.