- Decyzją Sejmu RP obchody 100-lecia odzyskania niepodległości będą trwały do 2022 roku, gdyż ostateczne ustalenie polskich granic po 123 latach niewoli nastąpiło w roku 1922. Dla mnie szczególne znaczenia ma podkreślanie roli, jaką odegrała polska wieś dla odzyskania i utrwalenie niepodległości - mówił minister podczas uroczystości.

Minister podkreślił udział mieszkańców wsi w walkach o odzyskanie niepodległości, a zwłaszcza w czasie śmiertelnego zagrożenia podczas najazdu bolszewików. A także w czasie II wojny i po jej zakończeniu, mieszkańcy wsi włączyli się walkę o Polskę, a potem o jej odbudowę.

Zwracając uwagę na ogromne wyrzeczenia chłopów w okresie powojennym Ardanowski podkreślił znaczenie pamięci o tych wydarzeń, a także o roli mieszkańców polskiej wsi w całym minionym 100-leciu. Jak mówił, "służyć temu będzie m.in. powołany we wtorek Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi".

Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości odebrało 21 osób, w śród nich był m.in. byli ministrowie rolnictwa: Janusz Byliński i Gabriel Janowski.