Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewniła, że rozpatruje dokumenty na bieżąco i wypłaca wsparcie; do KGW trafiło już 57,5 mln zł.

Po raz kolejny o takie wsparcie w biurach powiatowych ARiMR mogą ubiegać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję. Obecnie jest w nim zarejestrowanych 11 670 takich organizacji - najwięcej w Wielkopolsce oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Właśnie w tych regionach, jak wynika ze statystyk dotyczących trwającego naboru, pomoc cieszy się największym zainteresowaniem - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że ważne jest, żeby przed wypełnieniem wniosku o przyznanie dofinansowania upewnić się, czy liczba członków koła zgadza się z danymi wpisanymi do rejestru. Jeżeli jest inaczej, należy zaktualizować te informacje w placówce Agencji, ponieważ wysokość dofinansowania zależy od liczby członków koła.

Zgodnie z wyjaśnieniami ARiMR koło liczące do 30 członków otrzyma 5 tys. zł; dla 31-75 członków dotacja wynosi 6 tys. zł, na 7 tys. mogą liczyć KGW, gdy należy do niego ponad 75 członków. Koła muszą wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć - przez złożenie sprawozdania - do 31 stycznia 2023 r.

Koła mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania - przypomina ARiMR.