Jak poinformował ARiMR, odbiorcami tych działań mają być głównie rolnicy i mieszkańcy wsi, ale również zawodowe i ochotnicze straże pożarne. Współpraca ma polegać przede wszystkim na wspólnym organizowaniu kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych, prelekcji i szkoleń.

ARiMR od wielu lat współdziała ze strażakami realizując różne projekty dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Jednym z ważniejszych jest przeciwdziałanie wypalaniu traw i nieużytków. Niestety, mimo corocznych apeli ten niebezpieczny proceder, niszczący środowisko naturalne, degradujący glebę, będący zagrożeniem dla życia zwierząt i ludzi, jest nadal kontynuowany.

- Do jakiej tragedii może doprowadzić, przekonaliśmy się oglądając w tym roku gigantyczny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gaszenie płonących traw to także olbrzymie koszty dla straży pożarnej oraz mniej czasu na podejmowanie przez strażaków naprawdę ważnych działań. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców wsi staje się w tej sytuacji niezwykle potrzebne - podkreśla Agencja.

- Widzę poprzez to porozumienie dużą możliwość w zakresie profilaktyki i edukacji. Chcemy rozwinąć dotychczasową współpracę ze szczebla samorządowego na zasięg ogólnokrajowy. Współpraca z ARiMR ma na celu w znacznej mierze przeciwdziałanie wypalaniu traw, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rolnictwie - powiedział dadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Straży Pożarnej.

- Jestem bardzo zadowolony z podpisania tego porozumienia. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną ma na celu w szczególności przeciwdziałanie wypalaniu traw i ściernisk. Chcemy chronić bezpieczeństwo zarówno rolników, jak i strażaków - dodał.