Agencja zrealizowała już zalecenia NIK dotyczące tymczasowej lokalizacji siedziby Centrali. Wszystkie jej biura mieszczą się obecnie przy ul. Żelaznej 59 w Warszawie, gdzie wynajmowana jest dodatkowa powierzchnia biurowa. Wraz z wygaśnięciem w kwietniu br. umów o najem lokali przy ul. Jana Pawła II 70 i 80 nastąpi znaczące obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem bazy lokalowej Centrali. Ponadto, w tym roku ARiMR wynegocjowała znacznie korzystniejszą od wcześniejszej (z 2003 r.) stawkę czynszu za wynajmowane pomieszczenia przy ul. Żelaznej.

Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała swoje siedziby w trzech miejscach w Warszawie, główną siedzibę przy ul. Żelaznej 59 w Warszawie oraz dwie pozostałe - przy ul. Jana Pawła II 70 i 80.

14 lutego 2007 r. wygasła stara umowa na wynajem siedziby Agencji w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59, podpisana jeszcze w 2003 r., zgodnie z którą ARiMR płaciła ponad 100 zł za wynajem jednego m. kw. powierzchni. Czynsz najmu lokali biurowych przy ul. Jana Pawła II 70 i 80 wynosił odpowiednio 116 i 113 zł za m.kw. ARiMR rozwiązała te niekorzystne umowy najmu. Ich okres wypowiedzenia kończy się w kwietniu br. Na razie docelowo siedzibą Centrali Agencji ( zgodnie z zaleceniami NIK i Resortu Rolnictwa) jest budynek przy ul. Żelaznej 59. Nowa umowa zakłada wynajem tego samego lokalu po niższych cenach. Dzięki nowej umowie koszt wynajmu lokalu będzie zdecydowanie mniejszy. Agencja będzie płacić 85 zł brutto za metr kw., zamiast ponad 100 zł.

Z tego tytułu w ciągu najbliższych 4 lat oszczędności wyniosą 30 mln zł, (w tym 10 mln zł to oszczędności na czynszu wynajmowanej powierzchni oraz 20 mln zł to oszczędności na najmie łączy telekomunikacyjnych).

Na ww. stawkę składają się:

czynsz najmu – 55 zł/m2 netto – 67,10 zł/m2 brutto,

koszty eksploatacji – 14,67 zł/m2 netto – 17,89 zł brutto na które składają się: koszty remontów, napraw i konserwacji oraz usuwanie awarii, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenie budynków, wywóz śmieci, ochrona, koszty recepcji, utrzymanie porządku na zewnątrz budynku, koszty zużycia wody, energii cieplnej, udostępnienie stanowisk garażowych i postojowych .
NIK w raporcie podkreśla, że Agencja w latach 2002 – 2004 nie prowadziła kompleksowych analiz potrzeb lokalowych Centrali Agencji, niezbędnych do jej funkcjonowania i realizacji zadań wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W latach 2002 – 2003 nieskuteczne były działania w celu pozyskania docelowej siedziby Agencji. Niewłaściwie przeprowadzono w 2003 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie siedziby Agencji.

ARiMR realizuje wnioski NIK, które płyną z kontroli za lata 2002 – 2006.

20 czerwca 2006 r. Agencja przystąpiła do renegocjacji i negocjacji umowy oraz najmu dodatkowych powierzchni przy ul. Żelaznej w Warszawie. Tak jak to zostało wspomniane wcześniej, stawki czynszu zostały zdecydowanie obniżone a niekorzystne umowy wypowiedziane. Zgodnie z zaleceniami NIK umowa najmu powierzchni biurowej przy ul. Żelaznej została wydłużona na 4 lata, po zdecydowanie niższych stawkach.

Agencja będzie informować o kolejnych działaniach na rzecz realizacji wniosków NIK.

Źródło: ARiMR