ARiMR przypomniała, że dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok.

ARiMR przypomniała, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wówczas wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na których podstawie oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu - 3,5 mld zł. Pula pieniędzy na ten cel wynosiła 3,9 mld zł, co oznacza, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący.