Władze ARiMR i wojewoda podlaski podpisali ostatnio porozumienie o współpracy nad wdrażaniem tego niekomercyjnego oprogramowania. Agencja przetestuje podlaskie oprogramowanie, urząd wojewódzki zapewni szkolenie pracowników. Testy zaczną się jeszcze w styczniu.

ARiMR poinformowała, że pracuje obecnie nad wyborem takiego oprogramowania, które pozwoli wdrożyć elektroniczne zarządzanie sprawami i dokumentami. Wynika to - jak podkreśliło biuro prasowe - z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i z Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. W 2014 r. ARiMR została wpisana do ustawy o informatyzacji jako podmiot, który - jak tłumaczy agencja - "może skorzystać z nieodpłatnego udostępnienia licencji i wdrożenia projektów nadzorowanych przez Skarb Państwa i finansowany centralnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji". Chodzi o wdrożenie takich rozwiązań, by - zgodnie z unijnymi wymogami - wszystkie najważniejsze, kluczowe dokumenty administracyjne, jak np. raporty, sprawozdania, informacje z realizacji budżetu czy wykorzystania pieniędzy unijnych mogły się odbywać wyłącznie w sposób elektroniczny, a nie w formie papierowej.

ARiMR zatrudnia ponad 11,5 tys. osób. Funkcjonuje na różnych szczeblach: od 314 biur powiatowych poprzez 16 biur regionalnych oraz centralę. Dlatego by wybrać odpowiedni system i oprogramowanie w wybranych biurach na różnych szczeblach będą przeprowadzone testy białostockiego EZD oraz systemu e-DOK autorstwa Centralnego Ośrodka Informatyki MSW.

Do obu systemów ARiMR ma bezpłatny dostęp i nie musi płacić za licencje, a to znacząco ogranicza koszty użytkowania - poinformowało PAP biuro prasowe ARIMR. Testy zakończą się rekomendacją, który system wdrożyć jako odpowiadający specyfice ARiMR. Trzeba m.in. sprawdzić przydatność oprogramowania także m.in. do warunków sprzętowych Agencji.

- Oba systemy zostały przyjęte jako możliwe standardy w administracji. Każdy z tych systemów identyfikowany jest niezależnie, jednak na koniec procesu identyfikacji powstanie analiza porównawcza tych systemów, dająca odpowiedź na pytanie, który z nich lepiej spełnia potrzeby i wymagania Agencji - tłumaczy ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce wdrażać elektroniczny obieg dokumentów w dwóch etapach. Na początek miałby on dotyczyć wewnętrznych dokumentów Agencji, korespondencję, która przychodzi do ARiMR, integrację z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP. Elektroniczny miałby też być kontakt pomiędzy wszystkimi biurami powiatowymi, regionalnymi i centralą. Ma to przynieść oszczędności na kosztach papieru, przesyłek pocztowych, kurierskich.

W drugim etapie chodziłoby o elektroniczne załatwianie spraw merytorycznych agencji, np. związanych z unijnymi dopłatami, np. o wnioski składane przez rolników czy producentów rolnych.

Rzeczniczka wojewody podlaskiego Joanna Pilcicka poinformowała, że od 2011 r. z EZD jest m.in. wdrażane w 13 urzędach wojewódzkich i podległych im jednostkom, ministerstwach czy w Lasach Państwowych - łącznie w ok. 200 urzędach administracji w Polsce. Korzysta z niego ok. 20 tys. osób, drugie tyle urzędników ma do tego dołączyć.