Wicedyrektor Bartkowski podkreślił, że w poniedziałek, jak tylko otwarte zostały biura ARiMR o g. 7.30, dzwonią zainteresowani pomocą i pytają, jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać pieniądze za niesprzedane przed 1 listopada chryzantemy. - Odbieramy od rana dużo telefonów, zainteresowanie jest bardzo duże - powiedział.

- Na razie przedstawiono projekt rozporządzenia, który zakłada, że o pomoc może się starać osoba, która posiada co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży. Starający się o pomoc musi być też mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą - wskazał.

Podkreślił, że pomoc będzie oferowana podmiotowi, któremu zagraża utrata płynności finansowej. Posiadacz chryzantem musi posiadać numer ewidencji producentów, podobnie jak w przypadku rolników pobierających dopłaty.

Jak wyjaśnił, wnioski o pomoc będą dostępne w biurach powiatowych ARiMR, których na Warmii i Mazurach jest 19. Podkreślił, że w myśl projektu rozporządzenia, posiadacz wskazuje miejsce przechowywania chryzantem w danym powiecie. Do 16 listopada mogą się do niego zgłaszać instytucje samorządowe lub inne podmioty po odbiór chryzantem (bezpłatnie), a po 16 listopada producent lub handlowiec musi dostarczyć kwiaty do utylizacji i wówczas stosowne dokumenty dostarczyć do biura powiatowego ARiMR, starając się o pomoc finansową. Pracownicy Agencji będą szacować wysokość pomocy za niesprzedane chryzantemy.

W skali kraju pomoc rządowa dla producentów i handlowców ma wynieść 180 mln zł. Stawka do jednej sztuki ma wynieść nie więcej niż 11 złotych - powiedział wicedyrektor Bartkowski.

W niedzielę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że w związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową. Jak napisano w komunikacie, "pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października - 2 listopada poniosły straty". Na podstawie projektowanych przepisów ARiMR będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.