Program "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE" jest prowadzony w 19 krajach Unii w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Polska uczestniczy w niej od 2004 r.

W tym roku ARR kupi żywność od 29 firm, które złożyły najkorzystniejsze oferty. Przekażą ją do czterech organizacji dobroczynnych: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacje te, za pośrednictwem swoich placówek, będą dalej rozdzielać produkty dla potrzebujących na terenie całego kraju.

Żywność – mąka, makarony, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, muesli, dania gotowe, krupnik, mleko UHT i mleko w proszku, sery żółte i topione, herbatniki, kawa zbożowa, masło, cukier oraz dżemy – będzie dostarczana od marca do grudnia 2010 r.

Pomoc społeczna przysługuje rodzinom, których dochód na osobę wynosi poniżej 316 zł na osobę.

Polska na realizację tego programu ma coraz więcej pieniędzy. W tym roku otrzymała od Komisji Europejskiej 97 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 412 mln zł. Jest to druga co do wielkości, po Włoszech, wartość programu wśród krajów UE. W 2009 r. Polska otrzymała na realizację tego programu 347 mln zł.

Źródło: farmer.pl