W latach 2004-2012, za pośrednictwem ARR do organizacji charytatywnych trafiło ok. 825 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 2,2 mld zł - poinformowała rzecznik Agencji Iwona Ciechan.

ARR ogłosiła warunki przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych kupionych na rynku dla organizacji charytatywnych. Przedsiębiorcy, którzy wygrają przetarg będą dostarczać produkty od marca do grudnia 2013 r. do ponad 130 magazynów organizacji charytatywnych.

Przedmiotem dostaw będą produkty zbożowe, owocowo-warzywne, mleczne, mięsne, a także cukier i oleje.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło organizacje, które będą zajmować się unijną pomocą żywnościową dla najbiedniejszych. To Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż.

Produkty spożywcze dostaną osoby, które spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej, chodzi m.in. o członków ubogich rodzin wielodzietnych, bezrobotnych i bezdomnych.

Wszystkie produkty będą specjalnie oznakowane, znajdą się na nich np. informacje o tym, że pochodzą z programu finansowanego ze środków UE, oraz nie mogą być przeznaczane do sprzedaży.

W unijnym programie pomocy dla najuboższych uczestniczy 19 krajów UE. KE na jego realizację przeznacza ok. 500 mln euro rocznie. Polska jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację programu - trzecie miejsce po Włoszech i Hiszpanii.

Szacuje się, że 43 mln ludzi w UE jest zagrożonych niedostatkiem żywności, co - zgodnie z definicją WHO - oznacza, że nie stać ich na posiłek zawierający mięso co drugi dzień. W Polsce z żywnościowej pomocy charytatywnej korzysta ok. 4 mln osób rocznie.