Wzrost cen skupu żywca wieprzowego może być hamowany krajową produkcją, która jest jeszcze na wysokim poziomie. W drugiej połowie 2011 r. czynnikiem pobudzającym ceny do wzrostu będzie prognozowany spadek krajowej i unijnej produkcji wieprzowiny. Latem 2011 r. na rynek prawdopodobnie trafi wieprzowina pochodząca z prywatnego przechowywania, co może nieco złagodzić spadek podaży z bieżącej produkcji - podaje ARR.

Jak oceniają analitycy Agencji, dużą szansą dla zwiększenia wywozu wołowiny i cielęciny z Polski są kraje trzecie, bowiem w UE, pomimo iż jest ona głównym odbiorcą krajowej oferty, postępuje spadek spożycia tego asortymentu. Znacząco wyższe ceny wołowiny w UE i popyt z zagranicy będą prawdopodobnie wpływały na wysoki poziom cen na rynku krajowym