Trochę tańsza będzie pszenica paszowa - 660-710 zł/t, a żyto może kosztować 530-570 zł za tonę. Pod koniec grudnia tona zboża może być o 20-40 zł tańsza - uważają eksperci.

Według danych resortu rolnictwa, we wrześniu przeciętna cena zakupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 666 zł/t, jęczmienia paszowego - 560 zł/t, a żyta konsumpcyjnego - 501 zł/t. Ceny te były o 1-2 proc. wyższe niż w sierpniu br. W odniesieniu do cen sprzed roku jęczmień paszowy był o 18 proc. tańszy, pszenica konsumpcyjna o 6 proc. tańsza, natomiast żyto konsumpcyjne o 6 proc. droższe.

"Bardzo dobre zbiory zbóż w sezonie 2014/2015 (zarówno w kraju, jak i na świecie) wywierają presję na obniżenie cen. Na pogłębienie spadku cen w UE dodatkowo wpływa duża konkurencja na tradycyjnych rynkach zbytu (kraje Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu) ze strony Rosji i Ukrainy" - czytamy w kwartalnej prognozie ARR.

Według GUS, tegoroczne zbiory zbóż w Polsce są rekordowe. Ocenia się, że wyniosą one 31,8 mln ton (łącznie z kukurydzą, gryką i prosem), czyli będą o 3,3 mln ton (o 11,8 proc.) wyższe niż w 2013 r. Zbiory pszenicy oszacowano na 11,5 mln ton, to w porównaniu z 2013 r. wzrost o 21 proc., pszenżyta - 5,2 mln ton (wzrost o 21,6 proc.), jęczmienia - 3,3 mln ton (wzrost o 11,5 proc.), a żyta - 2,8 mln ton (spadek o 17,4 proc.). W opinii analityków, ziarno zebrane w 2014 r. na ogół było suche i dobrej jakości.

Łącznie w sezonie 2014/2015 wywóz zbóż i przetworów zbożowych może wynieść 4,5 mln ton wobec 5,9 mln ton w sezonie 2013/2014. Natomiast w całym sezonie 2014/2015 import zbóż i przetworów zbożowych może być na poziomie 1,9 mln ton tj. o 14 proc. niższym niż w poprzednim roku gospodarczym - szacują analitycy ARR. Zauważają ponadto, że na obroty polskiego handlu zagranicznego będą miały wpływ przede wszystkim relacje cen krajowych do notowanych w pozostałych państwach UE, zwłaszcza graniczących z Polską.

Dodatkowo do 31 października 2014 r., do Polski może trafić zboże z bezcłowego kontyngentu z Ukrainy. UE zezwoliła na wwóz 950 tys. ton pszenicy zwyczajnej, 250 tys. ton jęczmienia oraz 400 tys. ton kukurydzy. Do 3 października 2014 r. unijni handlowcy uzyskali pozwolenia na przywóz 21,2 tys. ton ukraińskiego jęczmienia, co stanowiło 8,5 proc. limitu na to zboże. Kontyngent na przywóz pszenicy zwyczajnej i kukurydzy został w całości wykorzystany. W Polsce przedsiębiorcy uzyskali pozwolenia na przywóz z Ukrainy 1 tys. ton kukurydzy oraz 3,4 tys. ton pszenicy zwyczajnej.

Analitycy oceniają, że w sezonie 2014/2015 produkcja trzody chlewnej i drobiu nadal będzie rosła, co spowoduje zwiększenie krajowego popytu na zboża. Zużycie zbóż na cele konsumpcyjne prawdopodobnie ulegnie niewielkiemu zmniejszeniu. Łączne krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2014/2015 może wynieść około 28 mln ton wobec 26,6 mln ton w poprzednim sezonie. Ocenia się, że w Polsce zapasy zbóż na koniec sezonu 2014/2015 mogą być około 1 mln ton większe od zapasów na początku sezonu. Krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2014/2015 zostały ocenione na 1,5 mln ton.