3-letnie programy promujące olej rzepakowy, drób wysokiej jakości oraz warzywa, owoce i soki realizowane będą odpowiednio na rynkach polskim i łotewskim, polskim i niemieckim oraz polskim i rumuńskim.

Całkowity budżet ww. programów wynosi 9 470 221 euro, z czego 5 469 065 euro stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonawcą kampanii pt. "Pokochaj olej rzepakowy", tj. tzw. organizacją wdrażającą jest konsorcjum firm: Saatchi&Saatchi Poland Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Marketing & Communications Consultants (M&CC) (korsorcjant).

Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej pt. „Nowa Jakość w drobiarstwie" zostało natomiast wybrane konsorcjum trzech firm: Partner of Promotion Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Agencja Tailor&Baker (konsorcjant) oraz Dom Mediowy Maxus (konsorcjant).

Wdrażaniem programu pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku" zajmie się firma ZenithOptimedia Group Sp. z o.o.

Kolejne programy promocyjne wysłane do Komisji Europejskiej

Agencja Rynku Rolnego przedłożyła Komisji Europejskiej oferty 3-letnich programów promocyjno-informacyjnych pt.: „Jabłka każdego dnia", złożonej przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej oraz „Makarony Europy", złożonej przez Polską Izbę Makaronu.

Działania o charakterze promocyjno-informacyjnym w ramach ww. kampanii koncentrują się na rynkach ukraińskim i rosyjskim. Łączny budżet programów wynosi 6 959 tys. euro netto.

W przypadku pozyskania pozytywnej decyzji KE działania w ramach programów zostaną uruchomione w przyszłym roku i będą realizowane przez 3 lata.