Na szczęście drzewiarze od razu wezwali na miejsce odpowiednie służby. Policja zabezpieczyła znalezisko do czasu przybycia saperów. Ci ze zbutwiałych skrzyń wydobyli 160 pocisków. Znajdowały się one zaledwie 400 metrów od najbliższych zabudowań.

W skrzyniach były także instrukcje obsługi rakiet. Saperzy ustalili, że pociski pochodziły sprzed I wojny światowej. Zostały one przewiezione na poligon i tam zdetonowane.

Policja przypomina, że niewybuchy są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie ich lub samodzielne przemieszczanie grozić może kalectwem, a nawet śmiercią. W każdym przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostką policji.