Wybory przeprowadzono w grudniu i styczniu, teraz rada nadzorcza stwierdziła ich ważność.

Artur Kopeć jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej w specjalności chemia techniczna, studium menadżerskiego organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners oraz studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Krakowską Szkołę Biznesu.

Zatrudniony jest w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. od października 2003 roku. Zaczynał na stanowisku aparatowego na Wydziale Amoniaku. Obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Amoniaku.

Jest współautorem patentu technologii wytwarzania saletrosiarczanu amonowego metodą granulacji mechanicznej oraz współautorem kilku wniosków i rozwiązań racjonalizatorskich. Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.