Artur Ławniczak (ur. 1972 r.) skończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu, jest mgr inż. techniki rolniczej i leśnej.

W latach 2002-2003 był doradcą ministra rolnictwa. Od 2003 r. do 2006 r. był głównym specjalistą w Biurze Organizacyjno-Prawnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W 2006 r. pełnił funkcję dyrektora Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W latach 2006-2007 był dyrektorem biura w Izbie Rolniczej woj. łódzkiego.

W 2007 r. był przewodniczącym Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników. W latach 2002-2006 był prezesem Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 2003 - 2005 był członkiem rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W latach 2002 - 2006 pełnił rolę koordynatora Programu Komisji Europejskiej "Tellus - edukacja dla młodzieży i rolników".

Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest żonaty, ma córkę.

Źródło: PAP