Powodem rezygnacji był brak zgłoszeń do udziału w aukcji ustnej. Spółka działa na rynku rolniczym od 1990 r. Zajmuje się produkcją pasz i koncentratów oraz doradztwem żywieniowym.