Adam Maciejewski, prezes GPW podkreślił, że warszawski parkiet odgrywa bardzo ważną rolę w Europie Centralnej i dla naszej gospodarki. Prezes jest przekonany, że WIG 30 lepiej odzwierciedla wzrost polskiej gospodarki oraz dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat.

- Zmiana głównego indeksu koniunktury giełdowej ma charakter komplementarny i obejmuje zarówno rynek kasowy jak i terminowy - nowy indeks przełoży się na podniesienie płynności na rynku akcji, a w przyszłości również na stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych - dodał.

Prezes Maciejewski mówił też, że w skład nowego indeksu wchodzi 7 proc. spółek notowanych na rynku głównym GPW, które stanowią 76 proc. kapitalizacji i 86 proc. obrotów na GPW. - WIG 30 to elita przedsiębiorców polskiego rynku kapitałowego, to podkreślenie rosnącego znaczenia rynku kapitałowego w polskiej gospodarce. WIG 30 to zmiana prorozwojowa - podkreślił. Przypomniał, że polski parkiet ma blisko 65 procent udziału w obrotach akcjami w naszej części kontynentu.

Jan Krzysztof Bielecki, szef rady gospodarczej przy premierze podkreślił, że kończy się indeks, który powstał 19 lat temu. - To były pionierskie czasy. Teraz widać jak przez lata zmieniała się polska gospodarka. Widać, że teraz jesteśmy w innym miejscu - mówił podczas uroczystości. Były premier wspominał też początki rynku kapitałowego w Polsce. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF zwrócił uwagę, że polski rynek kapitałowy zmienia się bardzo szybko. Tylko na przestrzeni roku mamy do czynienia z dużym postępem.

- Ten rok jest wyjątkowo udany, nie tylko dla GPW jako spółki ale i jako rynku, na którym prowadzi się obrót akcjami. W połowie kwietnia ruszył nowy system transakcyjny UTP. Zapowiadane są nowe kontrakty terminowe. WIG 40 zastąpi WIG 50. Z mojego punktu widzenia jako nadzorcy ważne jest to żebyśmy nie zatracili tego co jest pierwotną misją giełdy czyli poszukiwania wartości rynkowej spółek. Będziemy na to zwracać uwagę. Giełda to miejsce, w którym inwestorzy dokonują wyceny według analizy - mówił Andrzej Jakubiak.Wiceminister skarbu Paweł Tamborski wspomniał, że kiedy zaczęto publikować WIG20 - indeks ten był trochę na wyrost, dziś jest za ciasny. Powstaje WIG 30, który mam nadzieję za czas jakiś również będzie musiał ulec zmianie - podkreślił.

W skład nowego indeksu wejdzie nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10 proc. Planowany harmonogram zakłada, że indeks WIG 20 będzie publikowany do końca grudnia 2015 roku.

Oprócz WIG 30 na GPW od dziś pojawił się także WIG 30 TR. Pierwszy jest indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości, będą brane pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. Drugi to indeksem dochodowym - przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale także dochody z dywidend i praw poboru.

Podczas uroczystości na GPW obecnych było 28 prezesów największych spółek. Każdy z nich dostał okolicznościową statuetkę.

Pełny skład portfela indeksu WIG30