Umowa określa zakres, odpowiedzialność i obowiązki Inspekcji w zakresie realizacji zadań, rodzaj informacji i dokumentów towarzyszących, które mają zostać przedłożone agencji płatniczej. Wchodzi w życie z początkiem 2011 r.

W porównaniu do obowiązującej jeszcze Umowy Nr 48/08 delegowano do Inspekcji jedynie wykonywanie badań laboratoryjnych. W poprzednich umowach delegowane również były kontrole w mechanizmie „Monitorowanie produkcji oraz opłaty na rynku cukru", a w latach 2004-2006 kontrole fizyczne w mechanizmie „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż. Obecnie te zadania przejęły służby techniczne ARR. (m)