Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u  najmłodszych dzieci w wieku szkolnym, a zarazem umożliwienie im w ramach NFZ specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Badania są bezpłatne, dobrowolne i wykonywane wyłącznie za zgodą rodziców dziecka. Wyniki otrzymają jedynie rodzice  diagnozowanych dzieci.

Badania są finansowane z pozabudżetowych środków IFiPS, SPONIN oraz Funduszu Składkowego.

Trzeci program rusza w marca i będzie realizowany do grudnia br. w szkołach podstawowych na terenach wiejskich. Terminy  ustala z poszczególnymi szkołami koordynator Programu - Stowarzyszenie SPONIN. Badania obejmą kolejno dzieci z województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, a od września – województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Analogiczne programy z 2008 i 2010 roku objęły  łącznie 188 287 dzieci, tj. niemal całą populację 7-latków i dodatkowo dzieci do lat 12. U co 5-6 dziecka stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia słuchu, istotne dla ich rozwoju dziecka i jego wyników nauczania.

Inauguracja III edycji programu miała miejsce 11 marca br. w Kielcach, podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH. Bezpłatne badania słuchu wykonywał przy stoisku informacyjnym KRUS Pan Maciej Ludwikowski z Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.

"Platforma zmysłów" służąca prowadzeniu badań u dzieci w ich środowisku szkolnym, pozwala na  analizowanie wyników w IFiPS w Warszawie, w rzeczywistym czasie ich wykonywania.

KRUS zachęca szkoły i rodziców dzieci - uczniów najmłodszych klas do umożliwienia im udziału w programie. Odpowiednio wczesna diagnoza zaburzeń słuchu umożliwia zaoferowanie każdemu dziecku specjalistycznej pomocy. Taka pomoc jest nieodłączną częścią programu KRUS, IFiPS i SPONIN, służącego wyrównywaniu szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich.