- Woda w wodociągu w Czarnym Dunajcu jest zdatna jedynie do celów sanitarnych. Nie nadaje się do spożycia, do gotowania oraz mycia. W skażonej wodzie nie powinno się również myć żywności ani naczyń - powiedziała Bakalarz.

Podczas rutynowych badań wody w czwartek w Czarnym Dunajcu, inspektorzy sanitarni wykryli w wodociągu skażenie bakterią escherichia coli, której wartość wynosiła od 11 do 35 jtk/100ml. (jednostek tworzących kolonie na 100 ml. wody). Jak wyjaśniła Bakalarz, przy wodzie zdatnej do picia wartość ta wynosi 0 jtk/100ml.

Jak zapewnił wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, dobra woda jest dowożona do mieszkańców Czarnego Dunajca beczkowozami. W piątek rozpoczęto oczyszczanie wodociągów; woda powinna być zdatna do spożycia najprawdopodobniej w środę.

Babicz wyjaśnił, że przyczyną zatrucia jest najprawdopodobniej wylewanie ścieków, szamb i gnojówek przez mieszkańców miejscowości położonych powyżej Czarnego Dunajca. Wójt zaznaczył, że taki problem pojawiał się już wcześniej, ostatnio w 2007 roku. - Woda opadowa przenosi zanieczyszczenia do ujęć wody dla Czarnego Dunajca - powiedział Babicz.