Zakaz używania wody z ujęcia w Zagórzu wydała częstochowska inspekcja sanitarna. Decyzja zapadła po przebadaniu próbek wody tamtejszego ujęcia. Stwierdzona w niej obecność bakterii grupy coli oznacza, że woda we wsi nie nadaje się do spożycia.


Jak podano na stronie internetowej gminy Janów, prowadzona jest dezynfekcja i płukanie ujęć wody oraz sieci wodociągowych. Wodę butelkowaną do celów spożywczych mieszkańcy mogą pobrać u sołtysa. Woda pitna będzie też dostarczana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie.

Zakaz spożycia wody w Zagórzu będzie obowiązywał do odwołania. Jeszcze w czwartek ma zostać wydany kolejny komunikat w sprawie jakości wody.