Wiceminister przedstawił na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa informację nt. krajowych instrumentów wsparcia rolnictwa w 2021 r.

- W 2021 r. będą kontynuowane dotychczasowe instrumenty wsparcia rolnictwa, takie jak dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych w działach specjalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne  - mówił Bartosik.

Rolnicy będą mogli starać się ponadto o nieoprocentowane pożyczki na spłatę nieuregulowanych zobowiązań cywilno-prawnych dla producentów świń i dofinansowanie do kosztów transportu i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Będą też dopłaty do zużytego kwalifikowanego materiału siewnego, dopłaty do składki ubezpieczeń rolnych, zwrot części podatku od paliwa rolniczego - wyliczał.

Wiceszef resortu rolnictwa dodał, że w tym roku będzie kontynuowane udzielanie kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup ziemi przez młodych rolników, co wznowiono w ubiegłym roku. Pomocą dla rolników są też ulgi w podatku rolnym czy zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży własności gruntów.

Bartosik przypomniał, że kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła przepisy, które umożliwią udzielanie dotacji dla pszczelarzy oraz rekompensaty dla rolników, którzy z powodu klęsk żywiołowych ponieśli straty powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji. Ponadto rolnicy mogą uzyskać pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu, a także na zakup udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Kredyty i dotacje udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziela natomiast gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, jak też może przejąć dług prowadzącego gospodarstwo rolne powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Zdaniem Krzysztofa Ardanowskiego (PiS) kredytowanie jest konieczne, zwłaszcza gdy w najbliższych latach rolnictwo będzie zmuszone do dużych inwestycji, by wypełnić normy "zielonego ładu".

Poseł poinformował, że niedawno Rada ds. rolnictwa przy Prezydencie RP (której jest szefem) zajmowała się stanem zadłużenie rolników i problemami z kredytowaniem. Zadłużenie rolników w bankach wynosi ok. 33 mld zł. Kredyty przeterminowane powyżej 9 miesięcy uznawane za stracone - ma je 6,5 tys. gospodarstw. W windykacjach komorniczych jest 3500 gospodarstw.

Ardanowski podkreślił, że problemy te dotyczą gospodarstw towarowych. Zwrócił uwagą, że problemem jest także sposób zabezpieczenia kredytów. "Uchwalona w 2018 r. ustawa o restrukturyzacji zadłużenia, choć pokładaliśmy w niej duże nadziej, kompletnie nie działa" - stwierdził były minister rolnictwa.

Bartosik przyznał, że występują problemy ze spłatą kredytów przez rolników. Wyjaśnił, iż ustawa o restrukturyzacji zadłużenia w rolnictwie weszła w życie dopiero w 2020 r., po jej notyfikacji przez KE. Daje ona możliwości pomocy rolnikom, ale ci korzystają z niej w bardzo wąskim zakresie.

Zdaniem Bartosika głównym problemem jest przepis, który został narzucony przez KE, a dotyczy restrukturyzacji z udziałem wkładu własnego rolnika w gotówce. Jak mówił, należałoby to zmienić ustawą, ale - jak dodał - nie będzie to proste, bo "unijne przepisy są jednoznaczne w tym zakresie".

Odnosząc się do wypowiedzi posłów, wiceminister wyjaśnił, że rolnicy są zainteresowani każdym wsparciem, najbardziej jednak dociera do nich pomoc o charakterze powszechnym, taka jak zwrot akcyzy z paliwa rolniczego czy rekompensaty za straty z powodu klęsk żywiołowych. Zaznaczył, że w ubiegłym roku, choć nie było suszy na duża skalę, to wystąpiło wiele klęsk lokalnych o różnym charakterze.

Bartosik dodał, że rolnicy w mniejszym stopniu korzystają z kredytów i tylko gdy jest taka potrzeba. Dużym zainteresowaniem cieszą się ulgi w podatku rolnym, jak również kredyty na zakup ziemi - wskazał.