Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma nowego zastępcę prezesa, o czym poinformowała w niedzielę. Bartosz Grucza jest warszawiakiem, ukończył Szkołę Główną Handlową, jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Publikował prace poświęcone zarządzaniu projektami, wydawane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prywatnych spółkach. Był kanclerzem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wcześniej przez trzy lata był kanclerzem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez osiem lat, do ubiegłego roku, był  adiunktem w Katedrze Zarządzania Projektami.

Jak informuje ARiMR, Bartosz Grucza kierował projektami i był konsultantem w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania zmianą i zarządzania ryzykiem w ponad stu przedsięwzięciach w kraju i za granicą. Członek Capacity Building Group, a następnie Community of Practice on Results Based Management przy Komisji Europejskiej w Brukseli - grupy ekspertów doskonalących metodyki realizacji projektów europejskich. Członek i były prezes Stowarzyszenia Menedżerów Projektów. Doradca i ekspert w instytucjach państwowych i prywatnych. Zna język angielski i francuski. Bartosz Grucza jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jako hobby wskazuje grę na gitarze klasycznej, teatr, podróże, fotografię.  

Aktualnie w ARIMR zasiada więc pięcioosobowy zarząd, Dariusz Golec pełni obowiązki prezesa, Arkadiusz Szymoniuk pełni obowiązki zastępcy prezesa, a zastępcami (bez „p.o”) są  Maria Fajger, Halina Szymańska oraz – od piątku - Bartosz Grucza.