Statuetki „kreatorów miejsc pracy” zostały rozdane 1 lipca, podczas gali zorganizowanej w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał tytuły „Kreatora miejsc pracy” już po raz drugi. Ideą konkursu jest wyróżnienie firm, które dbają o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków.

Wśród głównych kryteriów oceny znalazł się między innymi wzrost zatrudnienia w firmie. W BASF Polska w ubiegłym roku utworzono 163 nowe stanowiska pracy, m.in. dzięki uruchomieniu w lipcu 2014, zakładu produkcji katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej.

- Zatrudniamy w Polsce obecnie ponad 600 osób. Zgodnie z naszą strategią "Tworzymy najlepszy zespół", wszystkim staramy się zapewnić możliwość ciągłego rozwoju, komfortowe i atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz środowisko pracy, które łączy i inspiruje naszych pracowników. To, w jaki sposób działamy jest dla nas równie ważne jak to, co robimy. Dlatego też, co roku analizujemy naszą ofertę świadczeń finansowych i pozafinansowych i jesteśmy w tym zakresie atrakcyjnym rynkowo pracodawcą. Wprowadzamy i na bieżąco realizujemy różnorodne programy ukierunkowane na rozwój talentów i kultury przywództwa w naszej organizacji - powiedziała Agnieszka Młynarczyk, Kierownik ds. Personalnych firmy BASF Polska.

Poza zwiększeniem liczby zatrudnionych w ocenie zgłoszonych do konkursu firm brano pod uwagę także m.in. poziom rekrutacji osób z grup wiekowych poniżej 30. oraz powyżej 50. roku życia. Na przestrzeni ubiegłego roku BASF Polska zatrudniła 158 osób poniżej 30. roku życia oraz 61 osób powyżej 50. roku życia. Ważnym aspektem była również rzetelność pracodawcy – dominujące formy zatrudnienia w firmie oraz to, czy pracownicy otrzymują wynagrodzenia w terminie. Docenione zostały również takie aktywności, jak dodatkowe systemy motywowania i nagradzania zatrudnionych.

Przykładem działania w tym zakresie jest między innymi zapewnienie pracownikom możliwości realizowania szkoleń personalnych – w BASF Polska na jedną osobę w 2014 roku przypadało ich średnio 40 godzin. Ponadto, firma angażuje się w projekty edukacyjne, które mają pomóc młodym w rozpoczęciu kariery zawodowej.

- Wspieramy młodzież i studentów w przygotowaniu się do wyzwań przyszłej pracy, m.in. realizując coroczne konkursy stażowe czy też współpracując z wiodącymi polskimi uczelniami w ramach projektów takich jak Akademia BASF, dzięki którym studenci mogą zdobyć praktyki letnie w BASF Polska. Tytuł kreatora miejsc pracy świadczy o tym, że nasze działania przynoszą pozytywne rezultaty i zostają docenione. Traktujemy go jako ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie także motywację do dalszego udoskonalania naszych działań adresowanych do pracowników – dodała Agnieszka Młynarczyk.

Poprzez organizację konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej docenia pozytywne praktyki tegorocznych „kreatorów miejsc pracy” oraz promuje je na polskim rynku. Obok Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców. Firmy wyróżniono w pięciu kategoriach: mała, średnia firma przemysłowo-produkcyjna, średnia firma handlowo-usługowa oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.