Bayer ma pozytywne doświadczenia ze Wspólnymi Centrami Usług (FASS) zajmującymi się usługami księgowymi głównie na rynku europejskim. Do roku 2015 firma otworzy kolejne ośrodki obsługujące grupę Bayer na całym świecie. Centrum w Trójmieście będzie obsługiwało kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Jego działalność będzie koncentrować się głównie na zestandaryzowanych procesach księgowych. Organizacja nowego centrum oraz proces rekrutacji nowych pracowników zostanie zakończony do końca 2012 roku. W Centrum Finansowo-Księgowym w Trójmieście powstanie ponad 200 nowych miejsc pracy dla specjalistów w dziedzinie księgowości ze znajomością wymaganych języków obcych.

- Jestem dumny z tego, że Bayer AG wybrał Polskę jako lokalizację nowego Centrum Finansowo-Księgowego. Dzięki temu Bayer stanie się jeszcze ważniejszym pracodawcą w naszym kraju oferującym ponad 200 nowych miejsc pracy dla polskich profesjonalistów. Otwarcie nowego Centrum Finansowo-Księgowego w Trójmieście jest kolejnym krokiem, który ma na celu wzmocnienie pozycji firmy w Polsce - powiedział dr Dirk Ehle, prezes zarządu Bayer Sp. z o.o.