Obecnie Bayer w Polsce zatrudnia ponad 800 osób na umowę o pracę. Na wyróżnienie w konkursie wpłynął fakt, że od roku 2013, wraz rozpoczęciem działalności Bayer Service Center Gdańsk w firmie zanotowano wzrost zatrudnienia o 25 proc. To co MPiPS doceniło również to, że w firmie co czwarty pracownik ma nie więcej niż 30 lat, a co dziesiąty powyżej 50.

- Wiemy, że o rozwoju i wartości firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą, dlatego w nich inwestujemy - mówi Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o.

Bayer oferuje swoim pracownikom programy rozwoju kariery w międzynarodowym środowisku, obejmujące m.in. staże w zagranicznych oddziałach firmy. Obecnie z ramienia Bayer Service Center Gdańsk za granicą przebywa około 40 osób, głównie w Niemczech i Hiszpanii.
Bayer realizuje również program praktyk studenckich. - Co roku jesteśmy pozytywnie oceniani przez młodych profesjonalistów i wyróżniani tytułem „Idealnego Pracodawcy" w prestiżowym rankingu pracodawców - Universum Student Survey 2014.

W ostatnim roku Bayer zaoferował staże 150 studentom w ramach programu praktyk studenckich Making Science Make Sense, w salonie popularnonaukowym Baylab; w ramach programu praktyk letnich, do którego zapraszani są studenci ostatnich lat studiów i absolwenci oraz w Bayer Service Center Gdańsk np. w ramach współpracy z BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej.

Bayer w Polsce tworzy nowe miejsca pracy głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi centrum finansowo-księgowego w Gdańsku.

- Zgodnie z pierwotnym planem przejmujemy usługi księgowe dla kolejnych krajów europejskich. Ponadto rozpoczynamy projekty nie związane z rachunkowością - mówi Remigiusz Wojciechowski, Dyrektor Bayer Service Center Gdańsk - Ogłaszając inwestycję w Gdańsku deklarowaliśmy zatrudnienie 200 osób, a już teraz mamy ponad 250 pracowników. Do końca 2014 roku będziemy zatrudniać ponad 300 osób ze znajomością blisko 20 języków obcych.