W piśmie wysłanym również 20 maja do ministra Marka Sawickiego prokurator generalny poinformował o wydanym prokuratorom apelacyjnym w Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie poleceniu dokonania kontroli w podległych im jednostkach organizacyjnych. Pisma wpłynęły do Prokuratur pod koniec tego tygodnia. W jednym przypadku - Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach - pismo dotyczące przeprowadzenia kontroli zostało wysłane już pod koniec kwietnia, a wyniki kontroli trafiły do Prokuratury Generalnej 16 maja.  Z ustaleń katowickich prokuratorów wynika, że złożono trzy zawiadomienia  o popełnieniu przestępstw z tytułu wyłudzenia mienia od rolników. Przestępstwa miały miejsce na terenie właściwości Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Łączna kwota wyłudzeń to 21 tys. 845 zł. Dwie z powyższych sprawy umorzono w jednej zaś zostosowano wyrok skazujący.

Kontrola w pozostałych prokuraturach ma dotyczyć sprawdzenia, czy były lub są prowadzone postępowania w stosunku do podmiotów gospodarczych, które nie realizują zobowiązań finansowych wobec rolników dostarczających produkty rolne. Prokuratury mają czas na przesłanie wyników kontroli do 20 lipca.