Program przewiduje m.in. pomoc na dokonanie ponownego obsiania pól w wysokości: 78 zł na hektar uprawy żyta, 114 zł na hektar uprawy jęczmienia lub pszenżyta, 136 zł na hektar uprawy pszenicy, 136 zł na hektar uprawy rzepaku lub rzepiku.

Ponadto uzgodniono, że program będzie doprecyzowany o uzupełnienie katalogu upraw o ujemne skutki przezimowania na trwałych użytkach zielonych oraz ozimych plantacjach nasiennych, a także o możliwość stosowania pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach takich, jak ubezpieczenie społeczne.

Porozumiano się także, co do tego, że nasiona wykorzystywane w 2012 roku do siewu na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania powinny być zwolnione z opłat licencyjnych.

Minister przypomniał, że poszkodowani rolnicy w ramach obowiązujących obecnie przepisów mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Warunkiem uruchomienia tych kredytów jest oszacowanie strat przez komisję powołaną przez wojewodę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upoważni banki do przesuwania terminów spłat kredytów dla rolników i grup producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania z zapewnieniem dopłat do oprocentowania tych kredytów.