Pod ideą organizacji takiego głosowania podpisało się ponad 1,8 mln obywateli. Termin referendum ma być równoczesny z wyborami do samorządu.

Polacy mieliby odpowiedzieć na dwa pytania. Jedno dotyczyłoby utrzymania dotychczasowej formy funkcjonowania Lasów Państwowych. Drugie odnosiłoby się do ograniczeń w sprawie obrotu polską ziemią przez obcokrajowców do momentu, aż Polacy osiągną 80 proc. średnich zarobków w państwach starej Unii.