Konieczne jest jednoznaczne stanowisko Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, jak ma postąpić rolnik w powyższej sytuacji. Jednocześnie wydaje się być oczywiste, że gdy nie będzie możliwie spełnienie tych zaleceń, nie powinny być stosowane żadne sankcje – mówi Bogumiła Roszczyk – Parzych, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem zarządu KRIR, obecna sytuacja wymaga podjęcia pilnych działań, mających na celu pomoc poszkodowanym przy ewentualnym niespełnieniu obowiązku koszenia łąk w terminie do 31 lipca bieżącego roku przez rolników korzystających z płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych. Zarząd KRIR popiera stanowisko Podlaskiej Izby Rolniczej, iż w przypadku rolników poszkodowanych przez tegoroczną powódź, nie powinny być stosowane żadne sankcje.

Źródło: farmer.pl