Anna Nemś (PO) wygłosiła wczoraj oświadczenie, w którym przypomniała historię Kół Gospodyń Wiejskich: Z racji zasiadania w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czuję się predysponowana, wręcz upoważniona do wygłoszenia kilku słów uznania dla pań zrzeszonych w tysiącach kół gospodyń wiejskich oraz dla ich wspaniałej, bezinteresownej pracy na rzecz wiejskich społeczności – powiedziała.

W 1866 r. powstała pierwsza organizacja kobiet wiejskich – „Towarzystwo Gospodyń”, a 11 lat później pierwsze koło gospodyń wiejskich.

Dzisiejsze koła prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Szacuje się, że obecnie funkcjonuje w Polsce blisko 26 tys. kół gospodyń wiejskich, zrzeszających prawie 860 tys. kobiet.

Panie i Panowie Posłowie! Uszanujmy bezcenną wartość pracy kobiet zrzeszonych w tysiącach polskich kół gospodyń wiejskich. Doceńmy ich codzienny trud wkładany w udoskonalanie i uzupełnianie dorobku społeczno-kulturalnego polskiej wsi. Wszystkim gospodyniom wiejskim podziękujmy za kultywowanie najprostszych, najcenniejszych wartości, za promowanie rodzimej sztuki ludowej i za pielęgnowanie pięknych polskich tradycji – zakończyła swoje oświadczenie posłanka.