W wizycie, która odbyła się w dniach 6-9 września br., uczestniczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik - poinformowało w komunikacie ministerstwo rolnictwa.

W rozmowach z partnerami afrykańskimi Bartosik podkreślał zainteresowanie polskiego sektora rolno-spożywczego zwiększeniem eksportu na tamtejsze rynki. Wyraził też oczekiwanie zniesienia istniejących ograniczeń utrudniających rozwój wzajemnej wymiany handlowej.

Podczas pobytu w Nigerii wiceminister podpisał memorandum o porozumieniu w sprawie polsko-nigeryjskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa. "Liczymy, że implementacja zapisów tego dokumentu przyczyni się do aktywizacji wzajemnej współpracy, zarówno w zakresie inicjatyw wspierających rozwój handlu rolnego, jak i kontaktów naukowo-badawczych" - podkreślił Bartosik.

Jak zaznaczono w komunikacie MRiRW, w trakcie wizyty w Wybrzeżu Kości Słoniowej strony wyraziły chęć rozwoju współpracy dwustronnej w sektorze rolnym. Wiceminister poinformował, że Polska jest gotowa do nawiązania kontaktów z kontrahentami iworyjskimi. Obie strony uznały, że obecna wartość i wielkość wymiany handlowej nie jest satysfakcjonująca. Ustalono, że "w celu pobudzenia wzajemnego handlu zostanie zorganizowane forum gospodarcze, którego zakres tematyczny obejmie m.in.: rolnictwo" - czytamy w komunikacie.

W Abidżanie rozmawiano też o globalnych skutkach wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie, w szczególności w odniesieniu do wyzwań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w krajach afrykańskich. Przedstawiciele tego kraju opowiedzieli się przeciwko rosyjskiej agresji.

Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal to ważni odbiorcy polskiej żywności. W ciągu 6 miesięcy 2022 r. wyeksportowaliśmy do Senegalu towary rolno-spożywcze o wartości 66,3 mln euro. Głównie był to ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki oraz pszenica (także sery i twarogi). Senegal zajmuje 3. pozycję wśród krajów afrykańskich pod względem importu artykułów rolno-spożywczych z Polski - poinformował resort rolnictwa.

Eksport rolny do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w pierwszym półroczu 2022 r. miał wartość ok. 28 mln euro. W tym okresie wyeksportowaliśmy głównie: przetwory spożywcze z mąki, pszenicę, jadalne podroby z bydła i świń.

Według wstępnych danych w okresie I-VI 2022 r. wartość eksportu do Nigerii wyniosła 46,6 mln euro. Głównie z Polski do Nigerii wywożono pszenicę, mleko i śmietanę, ekstrakt słodowy, przetwory spożywcze z mąki oraz serwatkę.