Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP.

W konkursie uczestniczyły 104 zakłady rolne zatrudniające ponad 5100 osób. Celem rywalizacji jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisje Konkursowe oceniały poprawność dokumentowania analizy ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego, skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka, porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Zwracano też uwagę na estetykę gospodarstw. Oceniano udział pracowników oraz kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeństwa na wybranym poziomie.

W kategorii zakładów rolnych Krajowa Komisja Konkursowa oceniała 9 przedsiębiorstw, które zwyciężyły na szczeblu regionalnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdzono, że finaliści regionalni są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zapewniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Laureatami zostali:

I miejsce – Hodowla Roślin w Szyldaku Sp. z o.o. (zgłoszona przez OT ANR OLSZTYN)

II miejsce – Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. (zgłoszone przez OT ANR Poznań)

III miejsce – Przedsiębiorstwo Rolnicze „GŁOGUS” Sp. z o.o. (zgłoszone przez OT ANR Warszawa filia Łódź)

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w październiku 2009 roku podczas Międzynarodowych Targów FARMA 2009 w Poznaniu.

Źródło: ANR