Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: przez Agencję Nieruchomości Rolnych – w kategorii zakładów rolnych; przez KRUS - w kategorii gospodarstw indywidualnych.

Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP.

Uczestniczyło w nim 88 przedsiębiorstw rolnych zatrudniających ponad 4700 osób. Celem rywalizacji jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisje Konkursowe oceniały poprawność dokumentowania analizy ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego, skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka, porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Zwracano też uwagę na estetykę gospodarstw. Oceniano udział pracowników oraz kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeństwa na wybranym poziomie.

W kategorii zakładów rolnych Ogólnokrajowa Komisja Konkursowa oceniała 8 przedsiębiorstw, które zwyciężyły na szczeblu regionalnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdzono, że finaliści regionalni są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zapewniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Laureatami zostali:

I miejsce - Kombinat Rolny „Kietrz” Sp. z o.o. - zgłoszony przez OT ANR Opole.

II miejsce - Gospodarstwo Rolne w Cebulkach Sp. z o.o. - zgłoszone przez OT ANR w Olsztynie.

III miejsce - Ferma Norek Radachów Sp. z o.o. - zgłoszona przez OT ANR w Gorzowie Wielkopolskim.

Wyróżnienie - PPHU AVENA Sp. z o.o. - zgłoszona przez OT ANR w Lublinie.

Wyróżnienie - Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. - zgłoszone przez OT ANR w Poznaniu.

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w lutym 2008 roku podczas Międzynarodowych Targów PREMIERY w Poznaniu.

Źródło: ANR