Jak poinformowała Violetta Kossakowska z Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, przekazanie rowerów to część programu skierowanego dla osób po 50. roku życia, które są bezrobotne.

Według Kossakowskiej rowery mają ułatwić dojazd do pracy, obdarowani otrzymali bowiem pracę na dziewięć miesięcy. Chodzi o roboty interwencyjne w okolicznych gminach przy porządkowaniu zieleni, remontach czy pracach drogowych. Przez sześć miesięcy prace finansuje piski urząd pracy, a przez kolejne trzy miesięce - gminy: Ruciane-Nida, Biała Piska, Pisz i Orzysz.

Specjalnie przygotowany program dla osób po 50. roku życia, którego realizację właśnie rozpoczął Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, kosztować będzie 1,8 mln zł i zakończy się w grudniu br.

100 osób, które objęto programem może korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i zajęć aktywizacyjnych. Ci, którzy zechcą pracować na własny rachunek, przejdą szkolenia z prowadzenia działalności gospodarczej. Po ich zakończeniu będą mogły liczyć na dotację w wysokości 21 tys. zł na założenie firmy.

Jak poinformowała Kossakowska, premiowane będą osoby, które po szkoleniach dostaną pracę i utrzymają ją przez co najmniej pięć miesięcy. Mogą wówczas liczyć na dodatek w wysokości 1,5 tys. zł. Dodatek w takiej samej wysokości dostaną też pracodawcy, którzy utworzą miejsce pracy i zatrudnią pracownika na co najmniej pięć miesięcy.

W powiecie piskim stopa bezrobocia wynosi 31 proc. Na 5,8 tys. bezrobotnych, 1,2 tys. to osoby powyżej 50. roku życia.

Z danych GUS wynika, ze stopa bezrobocia na Warmii i Mazurach w maju wyniosła 19,7 proc., a na jedną ofertę pracy przypada 83 bezrobotnych.