W czerwcu 2014 r. Rabobank Polska połączył się z Bankiem BGŻ. Następnie dołączył do międzynarodowej grupy BNP Paribas i rozpoczęto prace zmierzające do połączenia z BNP Paribas Bankiem Polska, w wyniku, czego ma powstać jedna z największych instytucji finansowych w Polsce.

Planuje się, że jeden bank z ujednoliconą ofertą i wspólnym IT powstanie w 2016 roku. Nowy bank ma się nazywać Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Większość członków zarządu stanowić mają Polacy.

W 2014 r. BGŻ zwiększył swoje zaangażowanie kredytowe w segmentach: mikroprzedsiębiorstw i rolno-spożywczym. Suma kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorstwom wniosła 7 mld zł, czyli o 26 proc. więcej niż w 2013 r., a sektorowi rolno-spożywczemu 14 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż w ub.r. Wzrosła także sprzedaż kredytów gotówkowych do 1,181 mld zł, czyli o 43 proc. więcej niż w 2013 r.

Dynamicznie rosła także liczba klientów banku szczególnie w segmencie agro, gdzie wzrosła do 71 tys. o 12 proc., czyli o 8 tys. w porównaniu z 2013 r. W tym samym czasie liczba klientów ogółem wyniosła 1,223 mln, czyli o 6 proc. albo 69 tys. więcej niż w ub.r.