- Drzewa spełniają nieocenioną rolę w życiu człowieka i przyrody. Powinniśmy zatem je nie tylko sadzić, ale otaczać także opieką i leczyć. Klub Gaja chcąc pomóc w ochronie starych okazów rozpoczął akcję "Leczymy drzewa" - powiedział Bożek. Dodał, że jest to reakcja na trwającą w wielu miejscach w Polsce wycinkę drzew.

Jak podkreślił lider Klubu Gaja wiekowe drzewa są świadkami historii i strażnikami pamięci. - Pomagajmy tym weteranom, bo to one stanowią wartość w nieprzemijającej sztafecie współzależności. Stwórzmy krąg przyjaciół drzew i ratujmy co jeszcze możemy - zaapelował Bożek.

Pierwszym "podopiecznym" jest dąb Bolko, który rośnie w parku podworskim w Hniszowie (Lubelskie). Według legendy wiekiem i imieniem wiąże się z początkami państwa polskiego. W jego cieniu miał odpocząć Bolesław Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Jednak w rzeczywistości dąb jest młodszy; jego wiek ocenia się na ok. 650 lat. Dwa lata temu Bolko zwyciężył w organizowanym przez Klub Gaja plebiscycie Drzewo Roku. Rok później reprezentował nasz kraj w identycznym konkursie europejskim. Został sklasyfikowany na czwartym miejscu w stawce piętnastu kandydatów.

"Ten majestatyczny symbol piękna przyrody jest przedmiotem dumy mieszkańców regionu. Obchodzone corocznie w sierpniu imieniny dębu, zwane Bolkowaniem, przyciągają do gminy Ruda-Huta tysiące osób" - podkreślił Jacek Bożek.

Ekolog powiedział, że Bolka czeka seria niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, m.in. zwalczanie grzybów poprzez założenie siatek z miedzi na powierzchnie niszczone przez nie oraz nasączenie ubytków środkami grzybobójczymi. Wykonany zostanie także pas osłonowy poprzez nasadzenie alei grabowej w pobliżu dębu. Bolko czeka przegląd pod kątem usunięcia ewentualnego posuszu.

Bożek powiedział, że leczenie drzew jest kosztowne. Partnerem ekologów w tych działaniach firma Robin Wood. Akcję może wesprzeć każdy wpłacając datki na konto Klubu Gaja z dopiskiem "Leczymy drzewa".

Stowarzyszenie ekologiczno-kulturalne Klub Gaja powstał na przełomie lat 80. i 90. Zrzesza kilkuset członków, którzy angażują się m.in. w obronę praw zwierząt. Realizują też programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.