W związku ze stwierdzeniem przypadków infekcji wśród kotów domowych spowodowanych wirusem grypy ptaków A/H5N1/ Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat w tej sprawie. Wymienił także bieżące zalecenia dla właścicieli kotów.

Właściciele chorych kotów objęci nadzorem epidemiologicznym

„W ostatnim czasie służby weterynaryjne odnotowały zwiększoną liczbę przypadków infekcji kotów domowych. Choroba charakteryzuje się objawami oddechowo-neurologicznymi i wysoką śmiertelnością. Zgodnie z Komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii, wyniki badań wskazują jako przyczynę zakażenia zwierząt wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N1/” – czytamy w komunikacie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła prewencyjne działania w zakresie zapobiegania wystąpieniu tej choroby u ludzi m.in. poprzez objęcie nadzorem epidemiologicznym właścicieli/opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem ptasiej grypy.

Ryzyko dotyczy głównie osób zawodowo mających kontakt z drobiem i dzikimi ptakami

GIS podkreśla, że do zakażenia człowieka dochodzi niezwykle rzadko i wyłącznie w wyniku bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z chorym ptactwem.

„Możliwość zakażenia głównie dotyczy osób zawodowo mających kontakt z drobiem i dzikimi ptakami. W Polsce dotychczas nie zarejestrowano przypadków zakażenia ludzi wirusem grypy typu A/H5N1/” – poinformowano w komunikacie.

Bieżące zalecenia Sanepidu dla właścicieli kotów

Główny Inspektorat Sanitarny przybliżył także aktualne zalecenia dla właścicieli i opiekunów kotów:

  • unikaj bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów;
  • po przyjściu do domu od razu zabezpiecz buty przed dostępem kotów;
  • oczyszczaj obuwie, każdorazowo po powrocie do domu, po przebywaniu w warunkach zewnętrznych, w których mogło dojść do ich zanieczyszczenia ptasimi odchodami;
  • zdezynfekuj powierzchnię, w której stały buty;
  • stosuj rutynowe zasady higieny, takie jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do domu, przed przygotowaniem posiłku;
  • zachowuj warunki higieniczne przy przygotowaniu posiłków dla kotów;
  • w przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby, zgłoś się z nim niezwłocznie do lekarza weterynarii;
    w przypadku pojawienia się niepokojących objawów grypopodobnych - zgłoś się do lekarza;
  • śledź komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome

„Ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome. Z właścicielami padłych kotów, u których potwierdzono zakażenie A/H5N1/ prewencyjnie kontaktują się pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych” – zaznacza GIS.