Po przeprowadzeniu ograniczonego badania spółki Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim potencjalny inwestor 1 lipca złożył ofertę wiążącą. Jest nim firma BIOMAT z siedzibą w Słońsku.