W konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego o wsparcie inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów. Dofinansowanie ma być wykorzystane na budowę lub przebudowę targowisk, a także obiektów budowlanych przeznaczonych m.in. do promocji lokalnych produktów.

Według urzędu marszałkowskiego, do wykorzystania w regionie jest blisko 2,9 mln zł. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i mają przyczynić się do tworzenia, ulepszania i rozwijania podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia.

Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz miejsca parkingowe. Zgodnie z wymogami konkursu, powierzchnia handlowa przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych ma stanowić co najmniej 30 proc. całej powierzchni handlowej. Projekty są realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 200 tys. mieszkańców.

W pierwszej edycji tego konkursu, przeprowadzonej w 2017 r. podpisano 11 umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 9,5 mln zł. Wsparcie otrzymały wówczas gminy: Nidzica, Biała Piska, Olecko, Rybno, Lidzbark i Biskupiec Pomorski oraz miasta: Elbląg, Kętrzyn i Bartoszyce. Z kolei gminy Orneta i Mikołajki zrezygnowały z dofinansowania w trakcie realizacji projektów. Dlatego suma wypłaconych do tej pory środków wyniosła blisko 7 mln zł.