Większość kwoty, która ma pochodzić z rezerwy celowej ministerstwa rolnictwa na 2015 r., pozwoli finansować m.in. utrzymanie i konserwację rzek, kanałów i jezior istotnych dla rolnictwa w województwie zachodniopomorskim. Modernizacji poddane zostaną także urządzenia melioracji wodnych, m.in.: stacje pomp, rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m czy jazy.

Na oczyszczenie rzek i kanałów z gałęzi, konarów, śmieci, a także porządkowanie skarp wraz z wykonaniem ich ubezpieczeń z materiałów naturalnych, usunięcie tam bobrowych zostanie przeznaczonych ponad 13,5 mln zł. Odnowieniu zostaną poddane także elementy stalowe i drewniane rzecznych zastawek. Remonty stacji pomp, zbiorników oraz agregatów pompowych kosztować będą w tym roku 3,5 mln zł.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie gruntów i zabudowę wyrw w wałach przeciwpowodziowych, utrzymanie skarp rzek i kanałów czy naprawę znaków wodnych na jeziorach.

Środki trafią do Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Będą uruchomione po decyzji ministra finansów.

Jak powiedział Sławomir Kobarynka z Zarządu, szczegółowy plan i harmonogram wydatkowania przyznanych pieniędzy powstanie na przełomie marca i kwietnia.