Jan Kozak z Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego powiedział w czwartek, że do miasta przyjechało z okolic Myśliborza Pyrzyc i Stargardu Szczecińskiego kilkadziesiąt dodatkowych ciągników. Dodał, że rolnicy zdecydowali się zaostrzyć protest, ponieważ na zapowiedzianą przez ministra rolnictwa kontrolę w szczecińskiej Agencji czekali bezskutecznie od początku stycznia.

Jak powiedział Kozak, 29 stycznia do Szczecina ma przyjechać wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk, aby rozmawiać z rolnikami o pozostałych ich postulatach.

Szczeciński oddział ANR poinformował w komunikacie przesłanym, że w czwartek przybyła do oddziału Agencji delegacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by kontynuować kontrolę, którą prowadzi resort.

Jednym z postulatów protestujących było odwołanie dyrektora ANR w Szczecinie Adama Poniewskiego. Został on odwołany 15 stycznia. Poniewskiemu powierzono funkcję kierownika sekcji organizacyjnej Agencji. Jego zastępców pozostawiono na stanowiskach.

Rolnicy domagają się usunięcia Poniewskiego i jego zastępców ze szczecińskiej ANR, ponieważ nie gwarantują oni - w ocenie protestujących - prawidłowej realizacji nałożonych na Agencję zadań ustawowych. Rolnicy obawiają się, że Poniewski nadal będzie miał wpływ na działanie Agencji, mimo iż nie jest jej szefem.

W ubiegły piątek służby prasowe ANR poinformowały, że prezes Agencji zmienił przepisy ws. obrotu ziemią, realizując ustalenia zawarte między szefem resortu rolnictwa, kierownictwem ANR a protestującymi rolnikami.

Znowelizowane zarządzenia prezesa ANR dotyczą sprzedaży nieruchomości, zasad ich dzierżawy oraz zabezpieczenia należności ANR. Zmiany mają na celu uspołecznienie rozdysponowania gruntów rolnych na przetargach ograniczonych oraz uszczelnienie systemu sprzedaży. Skorzystać mają na nich rolnicy indywidualni, którzy chcą powiększyć gospodarstwa rodzinne.

W wyniku zmian przedstawiciele rolników - wskazani przez Izbę Rolniczą - znajdą się w składzie komisji przetargowych, ponadto na ich wniosek Agencja będzie odstępowała od przetargów w związku z uzasadnionymi wątpliwościami wobec osób mających uczestniczyć w tej procedurze.

Również na wniosek Izby Rolniczej oddziały Agencji mają przeprowadzać pisemne ograniczone przetargi ofertowe. W przetargach tych przy wyłanianiu nabywców wśród rolników indywidualnych - poza ceną i warunkami płatności - mają być brane pod uwagę również inne kryteria, m.in. powierzchnia gospodarstwa nabywcy oraz odległość jego gospodarstwa od sprzedawanej nieruchomości.

Wprowadzono do umów sprzedaży gruntów zbywanych w przetargach ograniczonych postanowienia, które mają zapobiec odsprzedaży tych gruntów oraz wykorzystywaniu ich cele inne, niż osobiste prowadzenie działalności rolniczej.

Rolnicy protestują w Szczecinie od 5 grudnia 2012 r., bo ich zdaniem, sprzedaż gruntów prowadzona przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie poprawia struktury gospodarstw rodzinnych, a ziemia trafia do podstawionych osób, reprezentujących duże podmioty gospodarcze powiązane z kapitałem zagranicznym. Rolnicy przekonują, że nie są w stanie konkurować z dużymi podmiotami. Protestujący wielokrotnie już blokowali ulice Szczecina.