"Spośród żyjących na Podkarpaciu drapieżników najwięcej szkód wyrządziły bobry. Straty spowodowane przez te zwierzęta, a więc zalane uprawy rolne i leśne oraz zniszczone drzewa lub groble, oszacowano na 125 tys. zł" - powiedział Rokosz.

Z kolei szkody wyrządzone przez wilki wynoszą prawie 75 tys. zł. Wilki zabiły 204 owce, sześć kóz i cztery sztuki bydła.

Straty spowodowane przez niedźwiedzie, przez rozbicie 46 rodzin pszczelich wraz z ulami i zabicie dwóch sztuk bydła, wyniosły ponad 24 tys. zł. Natomiast żubry, które niszczyły głównie młode drzewka, kosztowały wojewodę 8 tys. zł.

Od powstania woj. podkarpackiego w 1999 r. wojewoda za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, niedźwiedzie i żubry wypłacił ponad półtora miliona zł.

Źródło: PAP