Tylko to jedno labortiurm w Puławach może badać warzywa pod kątem występowania w nich bakterii E.coli (EHEC). Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej oprócz tego 16 innych laboratoriów, jednak nie są one w stanie oznaczyć szczepu EHEC. W związku z takim stanem rzeczy embargo na polskie świeże warzywa i grzyby zostało utrzymane. 

Jak informuje dziennik w najgorszej sytuacji sa polscy przedsiębiorcy, którzy nie mają żadnej prawnej możliwości odwołania się od wyników badań przeprwadzonych przez stronę rosyjską, nawet gdy są niezgodne z prawdą.