"Decyzja Komisji Europejskiej potwierdza słuszność naszych starań w kierunku konsolidacji sektora chemicznego. Zgoda KE ma charakter bezwarunkowy, co świadczy o pełnej akceptacji decyzji o powiększeniu Grupy Azoty o nowy podmiot. Oczekujemy, że Grupa będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy. Tylko od rozpoczęcia procesu konsolidacji łączna kapitalizacja ZAT i ZAP wzrosła o 1,7 mld zł, czyli o 38 proc." - napisał minister skarbu Mikołaj Budzanowski w przesłanym  oświadczeniu.

"Decyzja Komisji Europejskiej to ważny etap całego procesu konsolidacji, który finalnie ma doprowadzić do powstania jednego z europejskich liderów sektora chemicznego. Skala i dywersyfikacja działalności Grupy Azoty, a także inwestycje, jakie spółki mają w planach, będą miały niebagatelny wpływ na branżę w ciągu następnych pięciu lat" - ocenił szef resortu skarbu.