Erozja wietrzna przyczynia się do degradacji gleb. Problem dotyczy lekkich gleb, ale nie tylko, bo w tym roku, już na początku kwietnia jest bardzo sucho.

W ubiegłym roku również mieliśmy z nią do czynienia.

Nawiewający pył może zniszczyć młode rośliny, które dopiero mogą zacząć wschodzić. Dodatkowo może nastąpić też wywiewanie wraz z glebą nasion i słabo ukorzenionych siewek np. burak cukrowy.

Jak jest sucho pokazują mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodne – PIB. W serwisie publikowane są codziennie mapy wilgotności gleby na poszczególne głębokości. Dane nie napawają optymizmem. Jest bardzo sucho, a mamy początek wiosny.

- Ostatecznie uzyskujemy aktualny stan nasycenia gleby wodą w stanie ciekłym dla warstwy 0-7 cm, z rozdzielczością przestrzenną wynoszącą 25 km. Obszary o wilgotności poniżej 30-40 proc. wskazują na możliwy deficyt wody w strefie korzeniowej. Prezentowana na mapie wilgotność gleby jest wyrażona w procentach – podaje IMGW-PIB.

Niestety takich obszarów jest bardzo dużo.

Wilgotność gleby na głębokość 0-7 cm, źródło: IMGW-PIB
Wilgotność gleby na głębokość 0-7 cm, źródło: IMGW-PIB

Wilgotność gleby na głębokość 7-28 cm, źródło: IMGW-PIB
Wilgotność gleby na głębokość 7-28 cm, źródło: IMGW-PIB

Wilgotność gleby na głębokość 28-100 cm, źródło: IMGW-PIB
Wilgotność gleby na głębokość 28-100 cm, źródło: IMGW-PIB

Wilgotność gleby w jej głębszych warstwach, źródło: IMGW-PIB
Wilgotność gleby w jej głębszych warstwach, źródło: IMGW-PIB