Uchwała Rady Nadzorczej ZAK powołująca Adama Leszkiewicza na stanowisko członka zarządu ZAK S.A. weszła w życie po wyrażeniu zgody przez Komisję przy Prezesie Rady Ministrów rozpatrującą wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne, na zatrudnienie Leszkiewicza w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów.

Adam Leszkiewicz jest doktorantem krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od kwietnia 2009 do grudnia 2011 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie sprawował m.in. nadzór nad branżą chemiczną.